Spinning Glodival...

Quy Định Chung

Quý khách hàng truy cập vào website Glodival tức là đồng ý với các điều khoản của Chúng tôi trên website này.

Nếu khách hàng không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

1. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi truy cập vào website này, tức là Quý khách hàng đã đồng ý chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp ngẫu nhiên như: những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập, sử dụng thông tin trên website hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kỳ các lỗi nào khác, đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm, …

Ngoài ra, Quý khách hàng có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập và tự chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động, rủi ro xảy ra trên tài khoản của mình.

Quý khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc sử dụng website.

Quý khách hàng đồng ý không sử dụng dịch vụ vào các mục đích phi pháp, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như không thực hiện các hành động phá hoại, làm suy yếu cơ sở hạ tầng của website và sự ổn định của người dùng khác.

2. VỀ NỘI DUNG WEBSITE VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG

Tất cả nội dung trên website cung cấp cho Quý khách hàng đều phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy tắc đạo đức của quốc gia và mang tính chân thực như bản chất sự việc. Chúng tôi có quyền được bổ sung, điều chỉnh và loại bỏ những thông tin một cách hợp pháp, dịch vụ trên website bao gồm cả những thông tin Quý khách hàng cung cấp để đảm bảo phù hợp với quy định của website vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần báo trước.

Quý khách hàng và các bên liên quan không bảo đảm, không chịu trách nhiệm thiệt hại hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này. Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức tuyệt đối không được phép sử dụng nội dung trên website này vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của Chúng tôi bằng văn bản.

3. VỀ BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung và quyền sở hữu trí tuệ trên website đều thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi hoặc đã cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng. Việc chỉnh sửa, sắp xếp trang và nội dung trên trang đều thuộc về thẩm quyền của Chúng tôi. Các hành động chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trên trang này vì bất kỳ mục đích nào khác, đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Chúng tôi.

4. VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng trên website này chỉ được sử dụng khi quý khách đồng ý cung cấp và thông tin của Quý khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin của Quý khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích liên lạc để thông báo các thông tin và dịch vụ cập nhật của Chúng tôi như việc xác nhận đặt dịch vụ, giải quyết khiếu nại hay các chương trình khuyến mại qua email. Chúng tôi cam kết giữ bí mật và bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài website của Chúng tôi.

5. VỀ VIỆC TẢI DỮ LIỆU

Tất cả những hình ảnh, dữ liệu mà Quý khách hàng tải về thiết bị cá nhân từ website này đều thuộc bản quyền của Chúng tôi và cho phép Quý khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, Quý khách hàng không được sử dụng những hình ảnh, dữ liệu đã tải với mục đích thương mại.

6. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG KHÁC

Website này có thể chứa liên kết đến những website khác, được cung cấp để thuận tiện cho việc sử dụng của Quý khách hàng. Tuy nhiên, các website liên kết ngoài này không thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi và Chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ hoặc sáp nhập với những website đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào website, Quý khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không kiểm soát tất cả những trang liên kết và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung hay thiệt hại, cáo buộc gây ra, liên quan đến nội dung của những trang liên kết bên ngoài.

7. ĐƯA THÔNG TIN LÊN WEBSITE

Quý khách hàng cần đảm bảo có đủ quyền pháp lý, quyền sở hữu, quyền công khai và tất cả nội dung Quý khách hàng đưa lên website là chính xác và phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy tắc đạo đức cùng các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia.

Quý khách hàng không được đăng (đặc biệt trong mục bình luận, đánh giá), phân phối hoặc chuyển tải lên website những hình ảnh, từ ngữ thô tục, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, xúc phạm, phỉ báng, lừa đảo, những thông tin bất hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi có quyền từ chối xuất bản hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung Quý khách hàng cung cấp tại mọi thời gian và lý do, mà có hoặc không có thông báo.

Chúng tôi và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý website không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do Quý khách hàng đăng tải lên website.

8. LUẬT ÁP DỤNG

Mọi hoạt động hay bất đồng phát sinh từ việc sử dụng website này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam hiện hành và toà án TP. Hồ Chí Minh. Thông qua việc đồng ý sử dụng website của Chúng tôi, Quý khách hàng phải tuân theo toàn bộ quy định của pháp luật Việt Nam.